Tên thật lúc khai sinh của David Pham là Dũng.

Tên thật lúc khai sinh của David Pham là Dũng.

Trả lời

Close Menu