Ánh mắt sắc lẹm của J.C. Tran trong một giải đấu poker. Ảnh: Google Images

Ánh mắt sắc lẹm của J.C. Tran trong một giải đấu poker. Ảnh: Google Images

Trả lời

Close Menu