John Phan lạnh lùng trong cặp kính đen. Ảnh: Google Images.

John Phan lạnh lùng trong cặp kính đen. Ảnh: Google Images.

Trả lời

Close Menu