Kenny Tran trong một giải đấu poker chuyên nghiệp. Ảnh: PokerNews.

Kenny Tran trong một giải đấu poker chuyên nghiệp. Ảnh: PokerNews.

Trả lời

Close Menu