Scotty Nguyen bên cạnh giải thưởng lớn mà anh thắng được vào năm 2008. Ảnh: Wikipedia.org

Scotty Nguyen bên cạnh giải thưởng lớn mà anh thắng được vào năm 2008. Ảnh: Wikipedia.org

Trả lời

Close Menu