Tay chơi poker Tuan Lam trong một giải đấu tầm cỡ thế giới năm 2007. Ảnh: Google Images

Tay chơi poker Tuan Lam trong một giải đấu tầm cỡ thế giới năm 2007. Ảnh: Google Images

Trả lời

Close Menu