Chợ Dân Sinh toạ lạc tại vị trí ngày xưa là sòng bài Kim Chung. Ảnh: Google Images.

Chợ Dân Sinh toạ lạc tại vị trí ngày xưa là sòng bài Kim Chung. Ảnh: Google Images.

Trả lời

Close Menu