Sòng bài Đại Thế Giới (Casino Grande Monde) năm 1950. Ảnh: Historic Vietnam.

Sòng bài Đại Thế Giới (Casino Grande Monde) năm 1950. Ảnh: Historic Vietnam.

Trả lời

Close Menu