Những người bán vé số dạo ở miền Nam. Ảnh: Google Images.

Những người bán vé số dạo ở miền Nam. Ảnh: Google Images.

Trả lời

Close Menu